مجتمع آموزشی علم و صنعت
0
07132300011

دپارتمان خودرو حضوری

لیست دوره های این دپارتمان

تعمیرکاربرق خودرو(درجه۲)

۱۲۰,۰۰۰ تومان 102,000 تومان

تون آپ (تنظیم کارموتور)

۸۵,۰۰۰ تومان 70,550 تومان

تعمیر شبکه مالتی پلکس

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

ایسیو /ECU

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تون آپ (تنظیم کار موتور)

۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکار برق خودرو

۲,۱۶۰,۰۰۰ تومان
۱

جلوبندی ساز

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان