مجتمع آموزشی علم و صنعت
0
07132300011

دپارتمان خودرو دوره آنلاین

لیست دوره های این دپارتمان

صافکاریPDR

۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان

تعویض روغن

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیر شبکه مالتی پلکس

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

ایسیو /ECU

۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تون آپ (تنظیم کار موتور)

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکار برق خودرو

۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
۱

جلوبندی ساز

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان