مجتمع آموزشی علم و صنعت
0
07132300011

دپارتمان فناوری اطلاعات دوره حضوری

لیست دوره های این دپارتمان

کارور Corel Draw

۴۵۰,۰۰۰ تومان

AUTO CAD کارور

۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان

کارور PHTOSHOP

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

طراح گرافیک رایانه ای

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

کاربر نرم افزار اداری

۹۶۰,۰۰۰ تومان

رایانه کار ICDL

۹۰۰,۰۰۰ تومان

کاربر رایانه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان