نمایش 1–12 از 61 نتیجه

نمایش 12 24 36

AUTO CAD کارور

۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان۱.۳۰۰.۰۰۰ تومان

plc1

۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان

plc2

۱.۶۰۰.۰۰۰ تومان۱.۹۵۰.۰۰۰ تومان

آسانسور

۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان۲.۹۰۰.۰۰۰ تومان

اره کاری

۵۵۰.۰۰۰ تومان۶۵۰.۰۰۰ تومان

ایسیو /ECU

۲.۳۰۰.۰۰۰ تومان۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان

بازاریاب بیمه

۶۰۰.۰۰۰ تومان۷۵۰.۰۰۰ تومان

برق ساختمان

۴.۸۰۰.۰۰۰ تومان۵.۸۰۰.۰۰۰ تومان

برق ساختمان درجه 1

۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان۲.۴۰۰.۰۰۰ تومان

برق ساختمان درجه 2

۱.۷۰۰.۰۰۰ تومان۲.۱۰۰.۰۰۰ تومان

برق صنعتی

۲.۶۰۰.۰۰۰ تومان۳.۲۰۰.۰۰۰ تومان

بورس

۲.۸۰۰.۰۰۰ تومان۳.۵۰۰.۰۰۰ تومان